جدول فروش فیلم های سینمایی ایرانی

فیلم کارگردان مدت اکران مجموع فروش
دینامیت

۵۸,۱۷۸,۳۷۰,۷۴۰

گشت ارشاد ۳

۴۲,۰۸۴,۸۳۶,۲۵۲

قهرمان

۱۲,۰۳۵,۲۹۴,۲۵۰

بی همه چیز

۹,۵۲۶,۹۷۶,۱۰۲

آتابای

۵,۵۸۴,۴۶۶,۹۰۰

شهر گربه‌ها

۵,۱۵۶,۹۸۰,۰۰۰

درخت گردو ۱هفته اکران

۳,۶۶۸,۴۳۳,۴۵۰

منصور

۳,۱۵۱,۵۷۵,۹۵۰

عنکبوت

۲,۷۴۰,۴۱۵,۰۰۰

گربه سیاه

۲,۷۱۰,۲۱۷,۹۰۰